An Open air living space

Het opvangcentrum

Laten we er even bij stilstaan, als het mag.

 

Een wachtplek waar mensen verblijven voor onbepaalde duur. Voorzieningen zoals een slaapplaats, eten een beetje warmte. Hiervoor zetten het Rode Kruis en Stad Mechelen zich dagelijks in. Een hele opgave in een gebouw dat ontworpen werd om dienst te doen als ziekenhuis. Al zijn er wel enkele raakvlakken, het is een plek waar mensen komen en gaan en waar ze basiszorgen krijgen. Al weten we allemaal hoe graag we zelf snel terug naar huis gaan wanneer we weer gezond zijn.

 

Een wachtplek voor mensen, met hobbies, opleidingen, talenten en verhalen. En een eigen taal

In een vreemde Stad, met een vreemde taal, met vreemde mensen. Opnieuw een leven opbouwen, alleen of met een gezin of misschien met een vriend.

 

Mag ik het opvangcentrum dan hun huis noemen? Zou het dan niet mooi zijn als het ook voor heel even zou mogen aanvoelen als een thuis?  Als dat zou kunnen.